نیلوفر محبوب
نیلوفر محبوب
14 شهریور 1401

آموزش

14 شهریور 1401

راه اندازی موشن دیتکشن با دستگاه

ابتدا وارد قسمت منو شده

و سپس از قسمت Storage و سربرگ Schedule، روز مشخص شده را انتخاب می‌کنیم.

از چرخ‌دنده کنار آیکون، وارد تنظیمات تصویربرداری شده و تیک General را برمی‌داریم و موشن تایم مدنظر را فعال می‌کنیم.

6 بخش وجود دارد که می‌توانیم به آن زمان دهیم برای مثال 4 تا 6 یا زمانی که دستگاه روی حالت 24 ساعت فعال است، موشن ریکورد خواهد کرد.

بعد از انجام تنظیمات و مشخص کردن روز‌های هفته، گزینه OK را می‌زنیم.

در حال حاضر تمامی تنظیمات روی کانال به صورت موشن است.

از قسمت Copy to می‌توان این تنظیمات را کپی کرده و روی سایر کانال‌ها نیز اجرا کرد.

بعد از انجام این مرحله، گزینه Apply را انتخاب می‌کنیم.

در حال حاضر تمام کانال‌ها به صورت 24 ساعته و تماماً موشن ریکورد خواهند کرد.