نیلوفر محبوب
نیلوفر محبوب
23 شهریور 1401

آموزش

23 شهریور 1401

چک کردن پلی بک

برای چک کردن پلی بک باید ابتدا وارد اکانت شویم.

سپس از گزینه سرچ استفاده کرده

و روز و ماه را مشاهده و روز مدنظر را انتخاب می‌کنیم.

ابتدا باید کانال را تعیین کرده تا پلی بک روی آن بررسی شود.

بازه زمانی 24 ساعته، 2 یا 1 ساعته یا حتی 30 دقیقه‌ای را قطعی خواهیم کرد.

موشن در این حالت زرد رنگ بوده و اگر General سبز باشد به آن معناست که ضبط روی حالت معمولی است.

در این حالت اگر روی قسمت سبز رنگ کلیک کنید، تصویر قابل رویت است.