نرم افزار ها

Dahua Config Tool windows

این نرم افزار برای تنظیمات کامپیوتری به کار برده می شود .

دانلود

 Dahua Config Tool mac

این نرم افزار برای تنظیمات کامپیوتری به کار برده می شود .

دانلود 

DMSS

نرم افزار گوشی های هوشمند ( android , ios )

دانلود

SmartPSS-Windows

نرم افزار کنترلی تحت ویندوز

دانلود 

SmartPSS-MAC

نرم افزار کنترلی مک

دانلود 

advanced ip scanner

مناسب برای ویندوز

دانلود

Hik-connect

مناسب برای اندروید

دانلود

SADP

مناسب برای ویندوز

دانلود

Bandwidth Calculator

مناسب برای ویندوز

دانلود

Disk Calculator

مناسب برای ویندوز

دانلود

Easy viewer

مناسب برای ویندوز

دانلود

Dahua Partner

مناسب برای اندروید

دانلود

Imou Life

مناسب برای اندروید

دانلود


iVMS-4200

مناسب برای ویندوز

دانلود