نرم افزار ها

Dahua Config Tool windows

 

این نرم افزار برای تنظیمات کامپیوتری به کار برده می شود .

دانلود نرم افزار 

 Dahua Config Tool mac

 

این نرم افزار برای تنظیمات کامپیوتری به کار برده می شود .

دانلود نرم افزار 

SmartPlayer windows

 

نرم افزار بازبینی ویدیو های رکورد شده

دانلود نرم افزار

DMSS

 

نرم افزار گوشی های هوشمند ( android , ios )

دانلود نرم افزار

SmartPSS-Windows

 

نرم افزار کنترلی تحت ویندوز

دانلود نرم افزار

SmartPSS-MAC

 

نرم افزار کنترلی مک

دانلود نرم افزار