شرایط ارسال کالا

مواردی که در ارسال کالا بایستی رعایت گردد:

1-هر گونه کالا ارسالی به واحد تعمیرات باید به صورت کامل (با پایه و درب و آداپتور) و عاری از هرگونه الودگی و با کارتن اصلی و یا در فوم بسته بندی باشد .

2- عیوب کالا بایستی به طور دقیق مشخص شده و بر روی کالا الصاق گردد ، در صورت عدم درج عیوب ،  شرکت هیچ مسئولیتی در قبال رفع آن مشکل نداشته و تمامی هزینه های ناشی از رفع مشکل جدید بر عهده مشتری میباشد .

3- در زمان ارسال دستگاه (روشن) نوشتن نام کاربری و رمز ورود دستگاه برروی کالا الزامی می باشد . بدیهی است در صورت عدم درج ، شرکت جهت انجام تعمیرات اقدام به بازیابی مجدد رمز خواهد نمود که قطعا مشمول هزینه می باشد .

4- مسئولیت اطلاعات موجود بر روی هارد به عهده مشتری بوده و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال پاک شدن اطلاعات روی آن نخواهد داشت .

5- با توجه به قانون کلیه مراکز خدمات و گارانتی در ایران هزینه ارسال و دریافت کالا به عهده مشتری می باشد .