نتایج بیشتر...

Generic selectors
فقط مطابقت های دقیق
جستجو در عنوان
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
فیلتر کردن دسته‌بندی ها
تکنولوژی
راهنمای خرید
راهنمای نصب و Passive

پروژه پسیو شبکه

کارشناسی برای برآورد اولیه از محل پروژه دوربین مداربسته داهوآ و طراحی زیرساخت شبکه کارشناسان در محل حضور پیدا کرده تا بهترین طراحی را برای اجرا داشته باشند. بازدید از محل پروژه به کارشناسان دید بهتری از نیازمندی های پسیو شبکه میدهد و منجربه ارائه راهکار بهتر در اجرا و پیاده سازی پسیو شبکه خواهد […]

کارشناسی

برای برآورد اولیه از محل پروژه دوربین مداربسته داهوآ و طراحی زیرساخت شبکه کارشناسان در محل حضور پیدا کرده تا بهترین طراحی را برای اجرا داشته باشند.

بازدید از محل پروژه به کارشناسان دید بهتری از نیازمندی های پسیو شبکه میدهد و منجربه ارائه راهکار بهتر در اجرا و پیاده سازی پسیو شبکه خواهد شد.

 طراحی نقشه

مثل یک ساختمان که پیش از ساخت نیازمند نقشه است . اجرای پروژه های پسیو نیز نیازمند طراحی نقشه اند تا کارشناسان بدانند که قرار است در نهایت چه پسیوی برای پروژه پیاده سازی کنند و به چه تجهیزاتی برای پیاده سازی آن نیازمندند و در واقع بهترین راهکاررا ارائه دهند.

تفاوت اصلی اجرای یک پسیو حرفه ای ومطمئن با یک شبکه ناپایدار و ناامن دراین مرحله است.

اجرای مسیر پسیو (ترانک ، سینی ، لوله ، فلکسی بل و…)

پس از گذشت مراحل طراحی وتایید نهایی نقشه و طرح تیم اجرای پسیو وارد عمل شده

و کابل کشی پروژه را شروع میکنند. نصب ترانک ، سینی یا…  و آماده سازی بستر

کابل کشی مهترین قسمت یک پروژه پسیو برای پیدا کردن بهینه ترین مسیر کابل کشی بعد از طراحی نقشه است انتخاب نوع کاور، شیلد یا عایق (برای مثال ترانک یا فلکسی بل) بسته به گستردگی پروژه بسیار حائز اهمیت است . (برای مثال ترانکینگ دو پارتیشنه که یک پارتیشن برای کابل کشی برق و شبکه را از هم از هم جدا میکند که مانع انتقال نویز میشود.)

اجرای کابل کشی

بعد از نصب و اجرای مرحله بستر کابل کشی و ترانکینگ و انتخاب مسیر مناسب برای اجرای پسیو تمامی مسیر اندازه گیری میشود. کابل کشی باید با احتیاط اجرا شود تا از کشیدگی و زخمی شدن کابل جلوگیری شود.

کابل کشی باید به دوراز هرگونه میدان مغناطیسی اجراشود وباید اجرای کابل کشی در مسیر انتقال خط برق که جریان زیادی از آن عبور میکند ، خود داری شود.

راه اندازی نهایی

راه اندازی نهایی پروژه پسیو بعداز انجام پروسه ترانکینگ و کابل کشی به کارهای زیر ختم میشود.

نصب کیستون یا نود شبکه

نصب لیبل و پلاک گذاری برای عیب یابی آسان

نصب رک و آرایش کابلهای داخل رک

نصب پچ پنل و لیبل گذاری آنها

تست فلوک شبکه

نصب تجهیزات اکتیو داخل رک