karrabi
karrabi
16 اسفند 1400

آموزش

16 اسفند 1400

فعال کردن auto tracking از طریق وب

دستورالعمل های گام به گام راه اندازی auto tracking

1-به رابط وب PTZ خود وارد شوید .

 

2 -روی SETUP کلیک کنید

 

.3روی »تنظیمات < PTZ > و سپس < function >کلیک کنید .

 

4 .روی <Preset > کلیک کنید و از فلش ها برای قرار دادن دوربین در موقعیت دلخواه برای اولین preset
خود استفاده کنید، روی < Add > کلیک کنید و سپس روی نماد ذخیره کل یک کنید . برای مکان های از پیش
تعیین شده به تعداد دلخواه تکرار کنید


.
5 .روی < ذخیره > کلیک کنید

 

 

 

روی < event > و سپس < plan smart> کلیک کنید .

 

 

7. روی “Plan Add “کلیک کنید و پیش تنظیمی(preset) را که میخواهید با یک قانون (rule(IVS
ایجاد کنید، انتخاب کنید .

“IVS “را برای preset مربوطه انتخاب کنید و روی “ذخیره” کلیک کنید .

 

در زیر منوی (event ) بر روی IVS کلیک کنید.

10 .برای افزودن قانون IVS روی علامت مثبت در سمت راست بالا کلیک کنید .

 

11. نوع قانون را در منوی کشویی انتخاب کنید .

 

12 .روی “Rule Draw “کلیک کنید و با کلیک چپ، منطقه ای را که میخواهید برای قانون IVS ایجاد
کنید، رسم کنید . برای اتمام رسم قانون، کلیک راست کنید .

 

13 .کادر کنار <Track Alarm > را علامت بزنید

14 .روی <save > کلیک کنید